systemisch werken

Vanuit het hier-en-nu, zonder oordeel, waarnemen.
De systemische benadering heet en is fenomenologisch. Fenomenologie gaat over het leren begrijpen van een verschijnsel zoals het zich aan je voordoet. Het richt zich niet op de concrete dingen en hun samenhang, maar op het wezenlijke van het geheel, vanuit een intuïtieve, open houding. Zonder oordeel. Het is zoals het is!

Ieder mens is onderdeel van meerdere sociale systemen, elk met hun eigen soms zichtbare dan wel onzichtbare waarden & normen, opvattingen en regels, behoeften, wensen en verlangens. Met behulp van de systemische benadering kan daarover bewustzijn en begrip ontstaan.

De systemische benadering helpt zichtbare en onzichtbare dynamieken en daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in beeld te krijgen en het onbewuste bewust te maken. Zonder oordeel. Kern is om te erkennen wat er is. Dat resulteert in rust, kracht en vitaliteit en daardoor kan het systeem weer stromen.

Systemische principes

  • Iedereen heeft een plek: elk onderdeel uit het systeem heeft evenveel recht op een plek. In de kern gaat het hier over insluiten of buitensluiten, wel of geen binding.
  • Er is een bepaalde rangorde of volgorde, waarbij alle leden van het systeem hun eigen rol hebben en weten wat er van ze verwacht wordt.
  • Geven en nemen. Er moet een balans zijn tussen die twee, anders raakt een systeem ontwricht. Te veel geven is hierbij net zo verstrikkend als te veel nemen.
  • Bestemming en eindigheid: iets in de samenleving willen bewerkstelligen, meehelpen vormgeven.
  • Systemen willen verbonden blijven met hun oorsprong en historie. Her-inneren maakt systemen krachtig en vitaal.

Opstellingen

Bij een opstelling wordt een systeem/vraagstuk/verlangen/droom in een fysieke ruimte opgesteld. Personen of elementen die onderdeel zijn van het vraagstuk krijgen elk hun plek in de opstelling door middel van representanten of objecten. Er wordt zichtbaar wat onzichtbaar is en wat er op onbewust niveau in of rond het vraagstuk speelt.

Onderliggende dynamieken, blokkades, mechanismen, verhoudingen en verstrikkingen, die ervoor zorgen dat het vraagstuk of verlangen niet ‘vanzelf’ tot een oplossing of vervulling is gekomen, worden zo bewust(er) en energie kan weer vrij(er) stromen. Zo ontstaan op natuurlijke wijze (mogelijke) openingen en oplossingsrichtingen.

Is je nieuwsgierigheid gewekt?
Kijk bij aanbod of agenda wat ik voor je kan betekenen!